Kattohuollolla suojaa koko rakennukselle

Katto suojaa rakennusta luonnonvoimilta ja estää kosteuden pääsyn talon rakenteisiin. Katon toimivuuden kannalta on tärkeää pitää siitä hyvää huolta.  

Maalaukset, pinnoitukset ja pesut on hyvä suorittaa ennen kuin katon puutteellisesta huollosta aiheutuu ylimääräisiä vaurioita, kuten pakkasrapautumia. Teemme kattohuollot taloyhtiöille ja yksityisasiakkaille.

Suoritamme:

 • vesikattojen korjaustyöt
 • peltikattojen pesut ja maalaukset
 • tiilikattojen pesut, suojakäsittelyt ja maalaukset
 • mineriitti- ja huopakatteiden pesut ja pinnoitukset
 • sadevesijärjestelmien ja kattoturvatuotteiden korjaukset, puhdistukset ja asennukset

Ota yhteyttä

Kattohuollot

Tarvittavat huoltotoimenpiteet riippuvat katon materiaalista ja kunnosta. Oli kyseessä sitten pelti-, mineriitti-, tiili- tai huopakatto, tarjoamme ensiluokkaista palvelua kolmen vuosikymmenen kokemuksella.

Otamme huomioon eri kattomateriaalien ominaiset huoltotarpeet ja huollamme vesikatteiden lisäksi sadevesijärjestelmät. Tarjoamme myös katon turvallisuuteen ja kuntoon vaikuttavan valikoiman kattoturvatuotteita asennuksineen sekä korjauksineen.

Pyydä tarjous

Kattopesut

Tiilikaton pesu on hyvä suorittaa, kun katossa alkaa olla selvää likaa tai sammalkasvustoa. Lika ja erilaiset kasvustot murentavat katon pintarakennetta, jolloin ne voivat aikaa myöten tehdä tiilikattoon jopa reikiä. Myös tiilikaton ulkoasu kohenee huomattavasti jo pelkällä pesulla.

Katto on pestävä myös aina ennen maalausta. Ennen pesua tarkistamme, että katon alusrakenteet ovat kunnossa. Tilaa meiltä tiilikattojen ammattitaitoiset pesut!

Kattoturvatuotteet

Kattoturvatuotteet varmistavat katolla liikkumisen turvallisuuden. Meiltä saat kattosillat, lumiesteet, tikkaat, rännit, piipun pellitykset ja hatut sekä muut tarvitsemasi tuotteet – aina asennusta myöten. 

Kattoturvatuottemme ovat korkealaatuisia CE-merkittyjä tuotteita, jotka tukevat katon turvallisuutta esimerkiksi puhdistus- ja huoltotoimenpiteiden yhteydessä. Lumiesteet estävät lumen sekä jään putoamisen katolta. Tikkaat ja hoitosillat toimivat poistumistienä tulipalon sattuessa, sekä helpottavat liikkumista katolla.

Muista kysyä kattotöiden tai remontin yhteydessä kattoturvatuotteistamme!

Lue lisää

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Yhteydenottolomake
 

ANNAMME KAIKILLE TÖILLEMME LAATUTAKUUN

Suoritamme työn ammattitaidolla ja -ylpeydellä, käyttäen ainoastaan parhaita välineitä ja materiaaleja.

Lue lisää

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Etelä-Suomen Maalaus- ja Kiinteistötyö Oy (1007876-8)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Rami
0400 533 611
rami@maalausturku.fi

Henkilörekisterin nimi

Etelä-Suomen Maalaus- ja Kiinteistötyö Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Etelä-Suomen Maalaus- ja Kiinteistötyö Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
rami@maalausturku.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna